Onze leerkrachten

Omdat we afgestapt zijn van het klassikaal onderwijs, om meer op de individuele ontwikkeling van ieder kind te kunnen inspelen, is de taak van de leerkracht veranderd. We begeleiden de kinderen, en reageren op signalen die het kind afgeeft (het zogenaamde ‘responsief leerkrachtgedrag’).
Ons onderwijs is zodanig ingericht dat kinderen op ieder specifiek vakgebied de gewenste ondersteuning op maat krijgen aangeboden. Het clusteronderwijs!
Onze organisatie is hierop volledig afgestemd.
Zo werken wij met 4 clusters. Ieder cluster bestaat uit een aantal leerkrachten en een clusterleider.
Samen begeleiden zij de kinderen en reageren op signalen die het kind afgeeft. Het gaat hierbij niet alleen om leerprestaties maar ook om het welbevinden van het kind.
Clusters worden ondersteund door de intern begeleiders, coaches en centrale directie.

Naast het vaste team hebben wij jaarlijks studenten in school: Samen Opleiden

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. SKOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met HAN-Pabo Arnhem/Nijmegen met als doel het opleiden van studenten tot kwalitatief goede leraren. Alle SKOV- scholen stellen elk jaar opleidingsplaatsen ter beschikking voor studenten uit het reguliere traject (PABO) en de ALPO- variant. (Academische Leerweg Primair Onderwijs). Dit is een combinatie van de PABO en Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de universiteit).  De studenten worden opgeleid en begeleid door onze eigen daarvoor getrainde leerkrachten en schoolopleider, Jenny Frederix.

Hieronder stellen wij het team aan u voor:

Managers onderwijs
Loes Weijers
Inge Beenen

Cluster 1-2           
Petra Baltussen (clusterleider)
Elly Slijpen
Sabine Hamelijck
Yvonne Arts
Moniek Drost (onderwijsassistent) 

Cluster 3-4            
Mariët Hendriks (clusterleider)
Sabine den Teuling
Jos Eggenhuizen
Jeanne Henckens
Maartje Janssen
Moniek Drost (onderwijsassistent)

Cluster 5-6           
Susan de Wit (clusterleider)
Wilma Kersten 
Inge Beenen
Deveny Theunissen
Irene Ansinger
Jessica Stammen (onderwijsassistent)
                       
Cluster 7-8           
Anouk Otten (clusterleider)
Gijs Jacobs
Francy Marin
Josje Dinghs
Jessica Stammen (onderwijsassistent)

Muziekdocent     
Marjan Jakobs

Gymdocent           
Esther Buunen

Medewerker administratief        
Manon Kersten

Medewerker onderhoud           
Paul Stiphout