Jeelo

Jeelo op Laurentiushof

‘Je Eigen Elektronische Leer- omgeving’. JEELO bevordert, mede met gebruik van moderne ICT middelen, het leren binnen de maatschappelijke context. Op deze wijze willen we kinderen actief betrekken bij hun leren én zoveel als mogelijk rekening houden met de verschillen in tempo, aanleg, belangstelling en capaciteit.

Jeelo werkt vanuit de volgende 3 pijlers:

  • samen leven
  • samen werken 
  • samen leren
Wij werken met 12 projecten in een 2 jarige cyclus. De projecten zijn kerndoeldekkend wereldoriëntatie. In de projecten zijn alle vakken geïntegreerd (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige vorming, verkeer, taal, begrijpend lezen en rekenen) .
6 uitdagingen met nieuwe doelen voor leerlingen zijn erin verweven, zodat 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. De uitdagingen zijn:
  • Wees baas over je eigen ontwikkeling.
  • Zorg goed voor jezelf.
  • Zorg goed voor anderen.
  • Zorg goed voor onze planeet.
  • Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
  • Werk duurzaam samen.

Projecten op maat en groepsdoorbrekend werken

Leerkrachten kunnen de projecten in overleg met de leerling eenvoudig op maat maken. Wij kunnen ook eigen projecten arrangeren en eigen content toevoegen. 

Jeelo thuis

Dankzij de digitale leeromgeving Mijn Jeelo – een leeromgeving, leerlingvolgsysteem en portfolio ineen – kunnen kinderen en ouders ook thuis inloggen. Leerlingen en hun ouders vanaf groep 5 kunnen altijd en overal de ontwikkellijnen voor kennis en competenties van de leerling volgen. Zo krijgen leerlingen regie over wat ze leren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Jeelo