Een veilig schoolklimaat

Een belangrijke basis voor het leren is dat kinderen zich prettig voelen. Wij werken daaraan! Bijvoorbeeld door het scheppen van een vriendelijk en veilig schoolklimaat met duidelijke regels en respect voor elkaar. Zo hanteren we op school 4 kapstokregels en een anti pestprotocol. De 4 kapstokregels hebben betrekking op de omgang met elkaar, het gebruik van de materialen/ruimten en het verkeer in en rondom de school.

  • De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
  • Alle materialen hebben een doel, kapot maken is niet cool.
  • Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
  • We helpen elkaar bewust, iemand die zelfstandig werkt laten we met rust.
Als u onze school binnenloopt dan ziet u dat er effectief gewerkt wordt. De tijd wordt goed benut en er wordt hard gewerkt. Toch heerst er ook een sfeer van gemoedelijkheid en aandacht voor elkaar. Als school schenken we daarom extra aandacht aan de waarden- en normeneducatie. Basisschool Laurentiushof kiest duidelijk voor deze mengeling van de effectieve- en opvoedkundige school.