Visie

Basisschool Laurentiushof valt onder het bestuur van SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek ). Deze stichting bestaat uit 5 scholen die nauw samenwerken.

Wij zijn een school in ontwikkeling naar steeds meer integrale samenwerking. 
Samenwerking met alle scholen van SKOV, peuterspeelzaal, BSO, naschoolse activiteiten, de gemeenschap, verenigingen etc.
Wij ontwikkelen naar een organisatie waarin we een doorgaande lijn in de begeleiding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar bewerkstelligen. Een passend aanbod gedurende de dag, waarbij we rekening houden met behoeftes, interesses en talenten.
We zoeken naar kansen om deze zo optimaal mogelijk te benutten.
Hierbij streven we naar een veilige, stimulerende omgeving die voelt als een ‘thuis’. 
Het kind staat centraal. Samen werken we aan ieders talent. 

We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die het best bij hen past, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te kunnen worden in een muliticulturele samenleving. 

Basisschool Laurentiushof is een plaats waar:

  • kinderen en ouders zich thuis voelen
  • veiligheid en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel staan
  • landelijke kerndoelen het uitgangspunt vormen voor de lesstof
  • effectief met de tijd wordt omgesprongen
  • zelfstandigheid gestimuleerd wordt
  • zorg wordt besteed aan elk kind
  • kinderen werken naar kunnen
  • kinderen ook zelf kunnen kiezen
In schooljaar 2020-2021 staan een aantal pijlers centraal:
  • We spelen in op de onderwijsbehoeften van kinderen en maken optimaal gebruik van elkaars expertise.
  • Kinderen leren hoe ze zicht houden op hun eigen ontwikkeling en hoe ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.
'Samen sterk!'