Clusters

De kinderen doorlopen de basisschool in acht jaargroepen, ingedeeld naar leeftijd. Deze zijn onderverdeeld in vier clusters, te weten cluster 1-2, cluster 3-4, cluster 5-6 en cluster 7-8.
De clusters bestaan weer uit elk 3 groepen a-b-c.

Alle groepen binnen onze school zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat er kinderen uit verschillende jaargroepen samen in hetzelfde lokaal zitten. Eigenlijk hetzelfde als thuis in het gezin. Een groep bestaat gemiddeld uit 25 kinderen, met een maximum van 35 per groep.

Deze groepen vormen de zogenaamde basisgroep. De kinderen starten bij aanvang van de lessen in de basisgroep en sluiten hun dag daar ook weer af. Tussendoor kunnen zij echter van groepssamenstelling wisselen. Dit biedt de kinderen meer mogelijkheden om op eigen niveau te werken en/of naar eigen voorkeuren. De kinderen zitten, afhankelijk van de aard van de activiteiten, alleen of in samenwerkingsgroepjes.

Voor zowel de leerling alsook voor u als ouder, blijft de groepsleerkracht het aanspreekpunt.