medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen ouders mee over het beleid van de school. Op bs Laurentiushof bestaat deze raad uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drievertegenwoordigers van de leerkrachten. De MR overlegt met de directie. Daarbij wordt onder andere gesproken over de inzet van de middelen, het onderhoud van gebouwen en het vaststellen van vakanties/ vrije dagen. Maar ook over de inrichting van het onderwijs op de school.

De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Oudervertegenwoordiging
Dhr. P. Daling
Mevr. M. de  Vos - Brakel
Mevr. D. Kersten


Teamvertegenwoordiging
Mevr. F. Marin
Mevr. J. Henckens
Mevr. P. Baltussen
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Bestuurlijke, bovenschoolse zaken worden afgehandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOV. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat de medezeggenschap op Stichtings niveau uitoefent. Een teamlid en een ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan. In dit GMR-overleg zijn ook de scholen uit Vortum-Mullem, Overloon, Maashees en Hothees vertegenwoordigd.
Onze school wordt hier vertegenwoordigd door:

Dhr. G. Jacobs (vanuit team)
Dhr. E. Bardoel (vanuit de ouders)

 

omdat het ook ánders kan!