klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt is er wel eens sprake van misverstanden en kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. De leerkracht is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Voor andere zaken (ideeën, klachten) die de hele school aangaan, kunnen ouders het beste bij de coördinator onder-/bovenbouw of de directie aankloppen.

Als er klachten zijn over het onderwijs in zijn algemeenheid, of wanneer er een conflict is, kunnen deze eerst gemeld worden bij de bij de directie. Mochten deze mogelijkheden geen oplossing bieden, dan kunnen ouders zich bij de ‘contactpersoon’ melden. Deze begeleidt de ouders verder in de klachtenprocedure SKOV.

Ook is er de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. Adressen en telefoonnummers staan in de ‘klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek’.

U kunt deze regeling terug vinden in de INFORMATIEGIDS en op onze website. Deze klachtenregeling geldt voor ouders en kinderen. De leerkrachten beschikken over een eigen klachtenregeling.